UZUN BOY CIVATA

civata_dovme

Yukarıdaki resimlerde gösterilen yığılmış dörtköşe, altıköşe ve yuvarlak civata uçlarının yığma dövmeden sonraki ve CNC operasyonu ile talaş almadan önceki halleridir.

 

 

Uzun boy civatadan maksadımız 250mm üzerinde kalan standart dışı özel kalem boy civatalar ile uç kısmı (yığılan kısmı) dörtgen, altıgen ve daha değişik özel kullanımlara has şekilde olan civataların üretimidir.

Civatalar boyları uzadıkça gövdede yamulma riski artan bağlantı elemanları iken firmamızın sunduğu "Elektrikli Yığma" Metodu ile civataların uçları yığılıp son formlandırmaya hazırlanırken boyda herhangi bir yamulma olmaz. Son formlandırmada gövde ile ilgili bir işlem yapılmaz, sadece yığılan alan son formu verilmek üzere kalıp içerisine alınır.

Daha sonra ovalama işlemi ile kaplamaya tabi tutulan uzun boy civatalar soğuk dövme ile yapılamadıkları halde "Elektrikli Metal Yığma" usulü ile yapılışları kaliteli ve dayanıklı bir üretimi netice vermektedir.